Lær dine instrumenter bedre at kende og få mere ud af dine omkostninger

 

Store omkostninger involveres ofte i anlægsmålere, uden at det i bund og grund er nødvendigt.

Kalibreringsrapporter er fejlfortolket, eller QAL2 gennemført under forhold, de ikke skulle være lavet under.

QAL3 gennemføres undertiden på en uøkonomisk måde, uden at anlægget får den optimale viden ud af målingerne, ligesom det er uklart hvilke grænseværdier, der skal anvendes.

Nye standarder har gjort livet lettere for mange værker, bl.a. revisionen af EN14181, mens andre standarder muliggør en væsentlig bedre kalibrering, end tidligere standarder kunne, bl.a. den nye flow standard EN 16911, hvis indhold kan betyde rigtig mange penge i emissionsafgifter.

Anskaffelse af nye instrumenter er en kostbar beslutning, og derfor er det vigtigt at få mest muligt ud af QAL1-proceduren, samt forstå hvad EN15267-1, -2 og -3 betyder for værkernes daglige drift.

Se overheads fra kurset nedenfor

Få en gratis gennemgang af din sidste - eller næste - QAL2/AST-rapport

Når man får en ny QAL2-rapport er det vigtigt at vurdere, hvor meget af den, der overhovedet skal anvendes.

Hvis du deltager i vores kursus, er det inkluderet i kursusprisen, at vi gennemgår en af værkets QAL2-rapporter, enten i plenum ved kurset, eller senere i form af et notat, som vist på kurset.

Hvis vi senere skal mødes på værket vedrørende denne rapport, betaler værket kun rejseomkostninger; timelønnen hertil ligger i kursusafgiften.

Praktisk information:

Annemette Geertinger (Geerticon), Mogens Weel (Weel & Sandvig) og Martin Angelo (m.r.a.) holder i efteråret kursus i måleteknologi, kalibrering, fortolkning af måleresultater og standardernes betydning for værkerne.

De vigtigste standarder gennemgås , og der gives eksempler på indkøbsspecifikationer for både QAL3 og QAL2/AST målinger.

Næste kursus finder sted november 2016 i Jylland.

Hvis du ønsker yderligere information:

eMail til martin@angelo.dk hvis du ønsker yderligere information.