EN15267-1

 

Den er enkel at læse. Den Indeholder informationer om roller og ansvar i leverandørkæden af firmaer og personer fra producent til slutejer. Det er mest baggrundsmateriale for EN15267-2 og EN15267-3.

Et enkelt punkt er dog vigtigt især for projekterende og indkøbere.

Det er nemlig at for at et instrument er godkendt som certificeret i henhold til denne standard, er det ikke nok at det er testet og bestået efter EN15267-3, producentens kvalitetsstyresystem skal tillige være certificeret efter ISO 9001 med tillæg efter EN15267-2.

Det er fordi en test af 2 instrumenter efter EN15267-1 skal være repræsentativ for det instrument, der flere år senere er solgt, med henvisning til afprøvning.

Derfor skal kunden have en vis sikkerhed for at instrumentet er produceret således at de kvaliteter, der er afprøvet og certificeret, også gælder for det solgte instrument.

Derfor skal instrumenter sælges med et certifikat og ikke kun en testrapport.

EN15267-1